‘Een baan waar je van houdt’

‘Kies een baan waar je van houdt en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven te werken.’

Interview met Yolanda van Hees, trajectbegeleider bij GGZ Rivierduinen en voorzitter van de werkgeverswerkgroep in de campagne Opgenomen op de Werkvloer.

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Ik ben Yolanda van Hees en werk ruim twaalf en een half jaar als trajectbegeleider bij Rivierduinen. Mijn werk staat steeds meer in het teken van het vinden van betaald werk voor cliënten die aangeven er aan toe te zijn. In het algemeen staan werkgevers ervoor open maar als het erop aan komt, is er toch nog wat aarzeling. Wellicht staan zij iets minder open voor medewerkers met psychische ziekten.
Ik benader werkgevers als cliënten dat zelf niet kunnen en kijk zorgvuldig wat bij de cliënten past. Ik benader ook werkgevers als ik een vacature zie, promoot de GGZ-doelgroep en netwerk veel.

Wat is jouw taak in de arbeidsparticipatie?
Wij werken met IPS: Individuele Plaatsing met Steun: snel op zoek naar betaald werk. Dat kan heel helpend zijn bij herstel. We werken met zo’n vijftien trajectbegeleiders. In ieder wijk-/FACT-team, waar cliënten die lang in behandeling zijn van gebruik maken, zitten trajectbegeleiders. De focus ligt nu op betaald werk. Voor mij is ook vrijwilligerswerk/dagbesteding belangrijk.

Er wordt ook financieel advies gegeven bij IPS en advies en begeleiding over en bij opleiding. Het UWV is meestal de uitkeringsinstantie. Zij bepalen de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en gaan ook over het inzetten van re-integratietrajecten. Een van de mogelijkheden met veel succes is IPS. Ook gemeenten kopen steeds vaker IPS-trajecten in voor bijstandsgerechtigden. Voorwaarde is dat de cliënt onder behandeling is bij Rivierduinen.

Welke knelpunten ben je tegengekomen?
Corona maakt dat we op een andere manier campagne moeten voeren. Dat is jammer. Ook vind ik het jammer dat binnen Rivierduinen nog niet voor alle cliënten trajectbegeleiding beschikbaar is. De inzet van een trajectbegeleider is alleen mogelijk binnen een FACT-team, terwijl de vraag ook bij de poliklinieken ligt, waar mensen dikwijls nog een werkgever hebben. Nu moet je eerst langer in zorg zijn om gebruik te kunnen maken van trajectbegeleiding. Eerder ondersteunen zou wenselijk zijn.
Ook blijft er onduidelijkheid in regelgeving: bij bijv. een keuring of herkeuring ben je nog steeds afhankelijk van degene bij wie je aan tafel komt. Hoe jouw woorden geïnterpreteerd worden, bepalen jouw mogelijkheden in te toekomst.

Wat is jouw rol in de Campagne?
Ik ben voorzitter van de werkgroep die de werkgevers benadert in de Duin- en Bollenstreek. Er worden meer dan 50 werkgevers benaderd met de vraag in hoeverre zij stigmatisering herkennen binnen hun eigen bedrijf en hoe zij hiermee omgaan. Onze taak is om uit te leggen wat het betekent om mensen met een psychische ziekte aan het werk te helpen en hoe we hen en de medewerkers kunnen ondersteunen.

Wat is de rol van corona?
Helaas hebben we, tot op heden weinig werkgevers ‘live’ kunnen spreken, alle activiteiten liggen op de plank te wachten tot de regels versoepelen, tot die tijd houden we digitale sessies met werkgevers. Vanwege de coronapandemie krijgen steeds meer mensen last van psychische gezondheidsproblemen. Vanuit de campagne kunnen mijn collega’s en ik vanuit onze expertise werkgevers, HR-managers en teamleiders voorlichten over psychische klachten en werkgevers ondersteunen bij het omgaan hiermee. Dit doen we nu digitaal. Wil je je aanmelden? Kijk dan op de website.

Tot slot
Het is goed dat, middels deze campagne, we samen werken aan het tegengaan van stigma op de werkvloer. Ik hoop dat het in de toekomst heel normaal wordt om te kunnen vertellen tegen je werkgever dat je een psychische ziekte hebt doorgemaakt. Een burn-out is inmiddels aardig geaccepteerd maar dat moet ook gelden voor bijv. een bipolaire- of persoonlijkheidsstoornis. Met de juiste therapie/begeleiding is met een psychische diagnose heel goed te leven en dus ook te werken!