‘Benut talent en mogelijkheden’

Peter Don heeft als HR-manager vele jaren gewerkt in de bankensector, onder andere bij ABN AMRO en ING. Bij de ING zette hij het programma ‘Onbekend Talent’ op. Momenteel is hij coördinator van de pilot ‘Meer Werkgeversfocus op Psychische kwetsbaarheid’, die wordt uitgevoerd door de Algemene Werkgeversvereniging op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hoe kwam je ertoe om een programma voor mensen met een arbeidsbeperking op te zetten bij ING?
Tijdens mijn loopbaan heb ik me steeds beziggehouden met verandertrajecten. Ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking binnen ING een leuke baan kunnen vinden is zo’n verandertraject.

Ik zag dat er veel mensen zijn met een arbeidsbeperking, maar zeker ook met competenties, die onvoldoende mogelijkheden hebben om die te benutten. Zoals mijn zoon die naast zijn talenten ook ADHD heeft (maar inmiddels een succesvol ondernemer is).
Het is belangrijk dat mensen zich vooral richten op het ontwikkelen van de sterke punten en zich niet teveel focussen op het verbeteren van hun zwakkere punten. En dat organisaties dit stimuleren. De nadruk op talentontwikkeling zie ik als een voordeel voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dan gaat het niet alleen (meer) over wat je niet kunt, maar vooral over wat je juist wél kunt. De arbeidsplaats of vacature wordt dan zo aangepast, dat iemand alle kans krijgt om zich van z’n beste kant te laten zien.

Wat is jouw succesverhaal?
Ik ontmoette een dame met ADHD en ze vertelde me: ‘Niemand gelooft dat ik geconcentreerd kan werken’. Ik had geen werk voor haar, maar ik bood haar de mogelijkheid om te laten zien dat ze geconcentreerd kon werken. Dat ging goed, ze kon problemen oplossen die het team niet kon oplossen, ze had humor en zorgde voor een goede sfeer. We hebben haar een baan aangeboden maar dat was voor haar niet handig, gezien de hectiek die er op dat moment heerste in de organisatie. Ze heeft daarna elders een baan gevonden. De ervaring had haar zelfvertrouwen gegeven. Een succesverhaal, maar helaas zijn er ook veel situaties, waarin het niet lukt. De werkloosheid onder mensen met psychische klachten is heel hoog. Het ministerie wil weten hoe dat komt en hoe het beter kan. Daarom het project ‘ Meer Werkgeversfocus op Psychische Kwetsbaarheid’ dat nu onder andere draait in de Duin- en Bollenstreek. In tien arbeidsmarktregio’s worden vijftien à twintig werkgevers gevolgd, die iemand aannemen met een psychische kwetsbaarheid. Wat gaat er goed, wat kan beter. Wat helpt, wat belemmert. De bevindingen worden verzameld om andere werkgevers te adviseren en waar nodig regels en processen aan te passen.

Waarom is het fijn om bij de campagne aan te haken?
De campagne “Opgenomen op de werkvloer” in de Duin- en Bollenstreek heeft als doel het wegnemen van stigma’s en zo mensen met psychische aandoeningen aan een baan helpen waar zij tot hun recht komen. Het project en de campagne sluiten zo goed op elkaar aan dat we de pilot hier uitvoeren onder de vlag “Opgenomen op de werkvloer”. Zo kunnen we gezamenlijk de werkgever nog meer ondersteunen bij het in dienst nemen en houden van mensen met psychische kwetsbaarheid.

Welke knelpunten ben je tegen gekomen?
Er zijn knelpunten aan de kant van werkgevers, werkzoekenden en de overheid. Zo hebben mensen met een psychische kwetsbaarheid soms te weinig vertrouwen in eigen kunnen, door de vele teleurstellingen tijdens het zoeken naar een baan of tijdens een baan. Dan lijkt het alsof iemand niet wil werken, maar in werkelijkheid is het de angst om wéér teleurgesteld te worden.

Bij werkgevers zijn er nog vooroordelen. Destigmatisering is een lang proces. We zijn ons vaak niet eens bewust van onze aannames. En denken bij een psychische aandoening vaak aan een uitvergroot, overdreven voorbeeld.
Grote bedrijven laten het nogal eens afweten, de goede te na gesproken. En dat terwijl het midden- en kleinbedrijf veel meer open staat om iemand in de bezetting op te nemen en de werkomstandigheden zo aan te passen dat er een succesvolle match komt.
Een ander knelpunt betreft beperkingen in de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld van WAJONG naar bijstand. de ondersteuning van mensen is afhankelijk van de soort uitkering.

Maar het verandert wel én de goede kant op! Stapje voor stapje. Ik hoop dat ook in de Duin- en Bollenstreek meer werkgevers de uitdaging aangaan en iemand met een psychische kwetsbaarheid aannemen.