Toekomst Banenafspraak – Inclusieve arbeidsmarkt komt stap dichterbij

Geplaatst op 3 augustus 2022 -

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft nieuwe ambities opgesteld voor het bereiken van een inclusieve arbeidsmarkt. De belangrijkste ambitie is dat iedereen die steun nodig heeft om aan werk te komen, daadwerkelijk aan de slag gaat. Er is een aantal pijlers aangegeven om dit doel te bereiken:

Betere ondersteuning voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak

Al jaren pleit De Normaalste Zaak voor betere en uniforme dienstverlening, omdat werkgevers en werkzoekenden vaak met verschillende regionale of gemeentelijke uitvoeringsregimes te maken hebben. Hier zijn ook al stappen in gezet, zoals het uniformeren van de loonwaardebepaling en het ontwikkelen van een preferent proces loonkostensubsidie.

Ondersteuning voor mensen die buiten de doelgroep Banenafspraak vallen

Werkenden en werkzoekenden die hulp nodig hebben, kunnen niet altijd aanspraak maken op ondersteuning. Deze groep wordt nu gehoord: de minister stelt een onderzoek in naar welke mensen er ondersteuning (en werk) mislopen omdat zij niet onder de doelgroep van de Banenafspraak vallen. Voor mensen waarvan nu al duidelijk is dat zij tussen wal en schip vallen, wordt parallel geëxperimenteerd met het (tijdelijk) beschikbaar stellen van de reeds bestaande instrumenten. Het gaat om mensen met een arbeidsbeperking, maar ook om mensen die om andere redenen ondersteuning nodig hebben om duurzaam op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te komen.

Sociaal-ontwikkelbedrijven krijgen een stevigere rol

Sociaal ontwikkelbedrijven, schrijft de minister, zijn belangrijk om een meer inclusieve arbeidsmarkt te bereiken. Zij beschikken over de nodige infrastructuur, expertise én ervaring om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. Ze geeft aan dat sociaal ontwikkelbedrijven “zich toekomstgericht moeten kunnen ontwikkelen”. De minister kondigt aan om na nader onderzoek met een plan van aanpak te komen.*

Lees hier het volledige artikel.

*In de Duin- en Bollenstreek werkt het Sociaal-Ontwikkelbedrijf Provalu samen met de regionale onafhankelijke cliëntenorganisatie Stichting Lumen Holland Rijnland en GGZ Rivierduinen voor de inzet van specifieke GGZ-expertise, waaronder de inzet van GGZ-ervaringsdeskundigheid.