Onafhankelijke ondersteuning bij arbeidsparticipatie

Geplaatst op 2 juni 2022 -

Stichting Lumen Holland Rijnland is een onafhankelijke, regionale cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen die te kampen hebben (gehad) met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek in de gemeenten van Holland Rijnland.

Eén van de activiteiten van Lumen is de onafhankelijke ervaringsdeskundige cliëntondersteuning (peer support) van mensen die een stap willen zetten naar werk. Bij het zoeken naar werk na een periode van ziekte en/of uitval vanwege psychische klachten kan men alle hulp gebruiken. Mensen hebben tijd nodig om te werken aan het zelfvertrouwen en zich voor te bereiden op de stap naar (betaald) werk.

Op 1 juni 2022 is bij Stichting Lumen Holland Rijnland, één van de netwerkpartners in de Duin- en Bollenstreek, een nieuwe medewerker gestart (24 uur) als coördinator arbeidsparticipatie.

De taken van de coördinator zijn:

  • Samen met vrijwillige ervaringsdeskundige participatiecoaches mensen met psychische problematiek individueel en groepsgewijs informeren, gidsen en ondersteunen bij stappen op weg naar werk;
  • Organiseren van workshops gericht op arbeidsparticipatie (Stigmaweerbaarheid, Power-cv);
  • Mensen actief ondersteunen bij het uitzoeken van een werkervaringsplek, arbeidsmatige dagbesteding, (lerend) vrijwilligerswerk, een stage, participatieplaats, garantiebaan, of regulier betaald werk;
  • Hierin samenwerken met het gehele netwerk in het werkveld van begeleiding en toeleiding naar werk;
  • Actief deelnemen aan relevante overleggen met het netwerk in de Leidse regio en in de Duin- en Bollenstreek.

Contact:
RenedeWinter@lumen-hollandrijnland.nl
www.lumen-hollandrijnland.nl