Preventiecoach Duin- en Bollenstreek

Bij de regionale cliëntenorganisatie Stichting Lumen Holland Rijnland start per 15 augustus 2022 de functie preventiecoach. De Preventiecoach is een nieuwe functie met de belangrijke taak om kwartier te maken binnen algemene voorzieningen en sociale activiteiten met als doel het maatschappelijke herstel en de arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen met psychische problematiek te vergroten. Het gaat hierbij om het wegnemen van (zelf)stigmatisering en het bevorderen van een sociaal veilig klimaat binnen maatschappelijke organisaties.

Enerzijds vervult de preventiecoach de rol van onafhankelijke ervaringsdeskundige cliëntondersteuner en biedt daarin individuen ondersteuning. Anderzijds is de preventiecoach een kwartiermaker en heeft hij/zij contact met medewerkers, vrijwilligers binnen algemene voorzieningen om mogelijkheden te creëren voor mensen om mee te doen met bestaande ontmoetingsactiviteiten, vrijwilligersfuncties of anderszins.

De preventiecoach gaat zich bezighouden met de volgende taken:

 Mensen ondersteunen om vanuit hun eigen situatie/ervaring, kansen en mogelijkheden een stap verder te komen in maatschappelijke
participatie;
 Het contact leggen met organisaties en het in beweging brengen van de organisaties om bij te dragen aan bovenstaande doelen;
 In samenwerking met netwerkpartners organiseren van kennisbijeenkomsten gericht op realistische beeldvorming rond mensen met
psychische aandoeningen en maatschappelijke problemen;
 Mensen actief ondersteunen in vrijwilligersfuncties en werkervaringsfuncties;
 Hierin samenwerken met het gehele netwerk in het werkveld van zorg en toeleiding naar participatie.

Contact:
jeannetteplaizier@lumen-hollandrijnland.nl
www.lumen-hollandrijnland.nl