‘Werk als medicijn’

Geplaatst op 12 mei 2021 -

‘Voor mensen met een psychische aandoening betekent werk in de eerste plaats dé manier om je zelfrespect terug te winnen’, vindt beleidsadviseur Monique van Biezen.

Vanuit Lumen Holland Rijnland zijn Monique en arbeidsparticipatiedeskundige Jeanine Speckman actief betrokken bij het experiment ‘Meedoen meedelen’ in de regio Holland Rijnland.

Gemeenten, GGZ, UWV en cliëntenbelangenorganisatie Lumen werken samen om mensen met een psychische aandoening sneller en beter naar werk te kunnen begeleiden.

Monique en Jeanine gaven (samen met Esther Segaar van DZB Leiden) over dit initiatief een interview aan Divosa.

Monique: “Werk levert van alles op, van meer financiële ruimte tot en met een groeiend sociaal netwerk. ‘Maar het belangrijkste is eerherstel. Als je te lang aan de zelfkant leeft, dan verdwijnt je zelfrespect. Veel cliënten hebben een geïnternaliseerd stigma. Voor hen betekent werk in de eerste plaats dé manier om je zelfrespect terug te winnen.’”

Lees het hele interview »