UWV: “Ruime mogelijkheden inzet scholing voor re-integratie werkzoekende”

Geplaatst op 23 april 2021 -

UWV gaat vanaf 2021 actief aan de slag om vaker scholing in te zetten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In het UWV Kennisverslag van maart is te lezen hoe het UWV scholing inzet, hoe succesvol dat is en welke succesfactoren daarbij een rol spelen.

“UWV heeft ruime mogelijkheden om, onder voorwaarden, scholing in te zetten voor mensen met een arbeidsbeperking. Bijna 60% van de mensen uit deze groep voor wie UWV in de jaren 2012–2018 scholing inzette, vond daarna betaald werk. UWV gaat actief aan de slag om vaker scholing voor deze groep in te zetten.

Voor een succesvolle inzet van scholing is het essentieel dat deze is ingebed in de persoonlijke leefsituatie van een werkzoekende en zijn re-integratieproces als geheel. Verder is het belangrijk dat er intensieve persoonlijke face-to-facebegeleiding is, dat de uitkeringsgerechtigde zo veel mogelijk zelf zijn doelen stelt en geleidelijk meer regie krijgt over zijn leer- en baanvindproces. Arbeidsmarktgerichte scholing kan het best plaatsvinden in een leerwerkcombinatie, waarin deelnemers in staat zijn het geleerde direct in de praktijk toe te passen.”

Lees het UWV Kennisverslag van maart 2021