Onderzoek naar gevolgen van stigma op de werkplek

Geplaatst op 6 maart 2021 -

Evelien Brouwers, bijzonder hoogleraar bij Tranzo/Tilburg University, heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van stigma op de werkplek voor mensen met psychische problemen. Stigma in de werkomgeving leidt vermoedelijk veel vaker tot werkloosheid en uitval dan we ons realiseren. Mensen met psychische problemen hebben 3 tot 7 keer vaker te maken met werkloosheid.

Stigma heeft op verschillende manieren invloed op werkgelegenheid voor mensen met psychische problemen. Zo kunnen negatieve aannames over psychische problemen tot werkloosheid leiden, waarbij een opvallend punt is dat zowel openheid als verzwijgen dat effect kunnen hebben. Voor mensen met psychische problemen kan zelfstigma leiden tot ontmoediging bij het zoeken naar werk en kan het een barrière vormen om hulp te zoeken. In de studie pleit Evelien Brouwers voor meer onderzoek naar vooral de langetermijneffecten van stigma op werkloosheid.

Uitlegvideo over het onderzoek

In samenwerking met Samen Sterk Zonder Stigma is onderstaande video vervaardigd. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

Publicatie van het onderzoek

De studie is hier te raadplegen. (Brouwers, et al. “Social stigma is an underestimated contributing factor to unemployment in people with mental illness or mental health issues: position paper and future directions” BMC Psychology (2020))

Bron: Kenniscentrum Phrenos