Aanpak Opgenomen op de Werkvloer

Samenwerken aan een toegankelijke werkvloer waar iedereen open kan zijn over wat hij nodig heeft.


“Ik wil mijn mensen graag goede ondersteuning geven op de werkvloer, maar wil graag hulp bij hoe ik dat voor elkaar kan krijgen.”

Mijn collega is al maanden ziek afwezig. Niemand spreekt er over. Ik vermoed een burn-out. Ik ben wel nieuwsgierig hoe het met haar gaat, maar ik weet ook niet of ik haar zomaar kan bellen.”

“Toen ik weer aan het werk ging na mijn depressie wilde ik bewijzen dat ik hersteld was. Het eerste wat ik ging doen was laten zien dat ik weer alles kon. ’s Avonds lag ik uitgeteld op de bank, dat zag niemand”

“Mijn psychose is goed behandeld, toch lijkt het of collega’s me anders bekijken dan voorheen”

Enkele van de vele uitspraken die mensen doen in het hele proces van arbeidsparticipatie en/of het vasthouden van werk als psychische klachten en aandoeningen een rol spelen en het nog lastig is om er open over te spreken.

Met de sluitende aanpak Opgenomen op de Werkvloer willen wij het mogelijk maken dat alle betrokkenen bij het vinden en vasthouden van werk, wanneer er sprake is van psychische klachten en aandoeningen, direct weten waar zij terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning bij het bespreekbaar maken van de psychische klachten. Gezamenlijk maken we aanpassingen op de werkvloer.

Door de coronacrisis is daarnaast het leven voor velen ingrijpend veranderd. Het leidt en kan ook in de toekomst leiden tot spanningen en uitval. Voorbeelden: onverwerkt verlies van een dierbare, het combineren van werk- en zorgtaken, een andere manier van werken, nieuwe communicatievormen, overbelasting in het werk. Deze ontwikkelingen hebben in de campagne ook de volle aandacht.

Wat wij bieden is (ervarings)deskundig advies in de volgende vormen:

– Informatie en Voorlichting
– Ondersteuning en Begeleiding
– Trainingen en Workshops
– Expertteam voor een snel klankbord
– Aanhaken bij landelijke en regionale platforms